Nieuws

Het pensioenfonds verkeert op dit moment in de laatste fase voordat het pensioenfonds definitief wordt opgeheven. Alle deelnemers hebben inmiddels een brief van PME ontvangen over de indexering naar aanleiding van de finale inkoop van indexatie bij PME. De laatste betalingen van de onderneming, nu NOKIA, zijn eind vorig jaar ontvangen en daardoor konden de pensioenen met ingang van1 januari 2022 geïndexeerd worden met 4,53%. Degenen die al een pensioen ontvangen zullen daardoor in november een correctie met terugwerkende kracht tot 1 januari alsmede het nieuwe verhoogde pensioen ontvangen.  

Ook voor de deelnemers die nog geen pensioen ontvangen, zijn de pensioenaanspraken verhoogd. Let op: in de brief van PME ziet u de jaarbedragen van uw aanspraken als u het pensioen op 68-jarige leeftijd laat ingaan. In het laatste uniform pensioenoverzicht (UPO) dat PME heeft verstuurd, staan uw aanspraken op AOW-leeftijd. Het UPO is ook te vinden op de website van PME (onder documenten). Door de verschillende ingangsleeftijden zijn de bedragen niet direct met elkaar te vergelijken. Voor de goede orde, de door het pensioenfonds bij PME ingekochte indexatie bedraagt 4,53%.

Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar PME.