Contacten

Hebt u vragen over de afronding van de collectieve waardeoverdracht  naar PME of andere zaken die nog betrekking hebben op het ALU-PF stuur dan een email naar info@alcatel-lucentpensioenfonds.nl

U kunt ook bellen naar Cor Zeeman. Een brief is ook nog mogelijk.

Correspondentieadres:
Stichting Alcatel-Lucent
Pensioenfonds i.l.
Postbus 914
1180 AX Amstelveen

Voor vragen over uw pensioen zoals overgedragen naar PME, neem dan contact op met PME. Het correspondentieadres is:

Pensioenfonds van de Metalektro
Postbus 97630
2509 GA Den Haag

U kunt ook bellen met de Servicedesk: 088 – 007 98 00

Voor degenen die ook nog pensioen hebben opgebouwd bij Delta Lloyd zijn de contactgegevens:

Telefonisch:

Email: